Bemutatkozás

A Rejtett Értékek Alapítvány 2008. július 2-án kezdte meg működését. Az Alapítványt a Nemzeti Gyermek – és Ifjúsági Közalapítvány fenntartásában működő Balassagyarmat – nyírjesi Speciális Szakiskola tanulóinak támogatására hoztuk létre. Az NGYIK Közalapítvány megszűnése miatt a 2009-2010-es tanévtől a támogatott intézmény neve RIDENS Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium lett, melyet a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány működtet. Az iskola tanulói sajátos nevelési igényű fiatalok: mozgássérültek, hallássérültek, beszédsérültek, magatartási és beilleszkedési zavarral küzdők, tanulásban akadályozottak, tanulási és részképesség zavarral küzdők, illetve hátrányos helyzetűek. Kiemelt célunk, hogy tanulóink számára megteremtsük az esélyegyenlőség feltételeit.

A Rejtett Értékek Alapítvány tagjai a nyírjesi iskolában tanító pedagógusok, illetve az iskola tanulóinak szülei. A Kuratórium tagjai munkájukat önkéntes alapon végzik, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. Célunk az esélyegyenlőség jegyében olyan kulturális- és sportesemények szervezése, amelyek hozzájárulnak tanulóink testi-lelki fejlődéséhez, segítenek kapcsolatot teremteni a városi iskolák tanulóival, elősegítik az integrációt. Fontosnak tartjuk tanulóink eljuttatását olyan kulturális eseményekre (pl. színházlátogatás, városnézés Budapesten, sporttábor, sítábor, stb.), amelyeket anyagi vagy egyéb más indokok miatt nem tudnának elérni. Az iskolai élet rendezvényeinek, lebonyolítási költségeinek hiányzó feltételeit is igyekszünk megteremteni.

Alapítványunk minden lehetőséget megragad a nyírjesi tanulók és iskolájuk támogatására. A rendelkezésünkre álló pénzösszeget elsősorban kulturális – és sportesemények szervezésére, lebonyolítására fordítjuk. Igyekszünk olyan programokat szervezni sajátos nevelési igényű tanulóink számára, amelyekre ritkán vagy egyáltalán nem tudnának eljutni önerőből. Programjainkat minden esetben a speciális igényeknek megfelelően szervezzük. Emellett figyelmet fordítunk a hiányzó tárgyi eszközök beszerzésére, pótlására.