Tevékenység

A Rejtett Értékek Alapítvány 2008. július 2-án kezdte meg működését. Az induló vagyonunk 100 ezer forint volt, ebből kellett az alapítvány működéséhez szükséges legminimálisabb felszerelést (bélyegző, fénymásoló papír, mappa, stb.) beszerezni, illetve az első jótékonysági bált megszervezni. Az alapítvány minden bevételét a nyírjesi tanulókra fordítja, mely a jótékonysági bálon befolyt adományokból és a tanulók szüleinek támogatásából származik. Az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az 500 000 Ft-ot. Az adók 1 %-át csak 2011-től tudjuk fogadni – ekkor teljesülnek a törvényi feltételek – így nagyobb bevételre a következő évben számítunk.

A 2009-es év során az iskolai Tavaszköszöntő és sportnap megrendezéséhez járultunk hozzá, illetve pótoltuk a még hiányzó felszereléseket (kézilabdaháló, aszfaltkréta, stb.). Júniusban a városban megrendezett iskolák közötti vetélkedő (Diákjuniális) szükséges eszközeit, kellékeit szereztük be, illetve a tanulók szállítását finanszíroztuk (bérelt busszal). Az őszi félévben szükség volt a sportfelszerelés pótlására és felújítására, így az Alapítvány beszerezte a tanulók számára a hiányzó eszközöket (kosár-, kézi- és röplabdákat, ugróköteleket, stb,). 2009 novemberében hozzáláttunk a második jótékonysági bál megszervezéséhez.

2010 márciusában színházlátogatást szerveztünk, a tanulók színházjegyét és az utazás költségeit is az Alapítvány finanszírozta. Mivel az iskola szakács tanulói kiemelkedő szerepet vállaltak a jótékonysági bál megrendezésében – az ételek elkészítését és felszolgálását is ők biztosították a vendégek számára – jutalomkiránduláson vehettek részt Egerben, melynek teljes költségét az alapítvány fedezte. A sikeres szakmunkásvizsgához egy tálalókészlet ajándékozásával járultunk hozzá.

Kiemelkedő szerepet játszott az iskola életében az alapítványi finanszírozásból megrendezett Ridens Kupa, melynek során a balassagyarmati középiskolák futballcsapatai barátságos mérkőzéseken mérhették össze erejüket. A rendezvény célja a szabadidő hasznos eltöltése mellett az iskolák közötti kapcsolatépítés, illetve a másság elfogadtatása volt.

A kollégiumi élet színesebbé, otthonosabbá tétele volt a célunk a kábel tv előfizetéssel és bevezettetéssel.

A tanév végén a legjobb tanulmányi eredményt elérő tanulók ösztöndíjat kaptak az alapítványtól, illetve a tanulmányi és közösségi munkáért járó jutalomkönyveket is alapítványunk szerezte be. Az aktuális Diákjuniális költségeinek finanszírozása ismét az alapítvány segítségével történt.

Az iskola környezetének szépítéséhez kerti padok vásárlásával járultunk hozzá. A Ridens mint ökoiskola kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos nevelésre, amely szelektív hulladékgyűjtésben, újrahasznosításban is megnyilvánul – ezt elősegítendő, kombiprést bocsátottunk az iskola rendelkezésére.

A tanulók rehabilitációjához, s a fejlesztő foglalkozásokhoz fejlesztő játékok vásárlásával járultunk hozzá.

2010-ben szükségessé vált a sportfelszerelés kibővítése, illetve a sportpálya felújítása (kosárlabda-palánk cseréje, távolugró gödör létrehozása, stb.), ezek megvalósítása még nem fejeződött be.

 

A 2011-es évre vonatkozó terveink a következők:

Februárban, a harmadik alapítványi bál előkészítése és megszervezése kerül sor. A befolyt összegből márciusban színházlátogatást szervezünk, a tavasz folyamán újra megrendezzük a városi iskolák közötti Ridens kupát. A tanév végén ösztöndíjakat, illetve könyvjutalmakat osztunk szét a legjobb eredményt elért tanulóknak, fedezzük az aktuális Diákjuniális költségeit.

A 2011-es évben terveink között szerepel sítábor szervezése, valamint nyári tábor megrendezése széleskörű és érdekes játékos sportprogramokkal – külön figyelmet fordítva mozgássérült tanulóink igényeire. A sítábor és a nyári megszervezésének, lebonyolításának költségeit pályázati úton szeretnénk megteremteni.